Checkout
Search
Close this search box.
Checkout

Panel Gospodarstw Domowych GfK przejęty przez YouGov Spółka zapowiada rozszerzenie zakresu badań

In this article we will review:

Nazwy groszek I, groszek II, groszek zastępuje węgiel groszek. Dodatkowo wyklucza nazwy i produkty, które mogły sugerować ekologiczny charakter tego paliwa, np. Nowy projekt Rodzaje dochodu dodatkowego w domu rozporządzenie określa wymagania jakościowe paliwa stałego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o mocy mniejszej od 1 MW.

Co uratuje hurt? Analiza handlu hurtowego FMCG i ranking TOP 10 największych hurtowników spożywczych w Polsce

W wielkim skrócie MANAGER+ to Portal, który realizuje idee i pokazuje nowe horyzonty w życiu zawodowym i prywatnym. Przychody Makro w roku finansowym zakończonym 30 września 2023 roku były jedynie o 3,13 proc. Wyższe niż rok wcześniej, co przy średniorocznej inflacji w wysokości 11,4 proc., s…

Gawin dla WNP.PL: wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych

Projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska zmienia normy jakościowe paliw stałych i wprowadza zakaz sprzedaży innych niż wymienione w rozporządzeniu. To jeden z kamieni milowych KPO, który Polska musi wdrożyć w najbliższym czasie. Opublikowane dotychczas przez GUS informacje dotyczące gospodarstw domowych uwzględniają większą liczbę polskich gospodarstw domowych (wzrost o 1,8 proc. w porównaniu do roku 2002).

Szymon Mordasiewicz rozpoczął pracę na nowym stanowisku. Czym zajmuje się obecnie?

  1. Mimo wcześniejszego planowania zakupów świątecznych niemal w każdej kategorii produktowej co piąty nabywca decyduje się na inny, niż wcześniej planowany, zakup pod wpływem promocji.
  2. Od początku projektu dokładaliśmy starań, aby dopasować rodzaj narzędzia używanego w badaniu do preferencji panelistów, osób znajdujących się w różnych grupach wiekowych i mających do dyspozycji różne rozwiązania techniczne.
  3. W wielkim skrócie MANAGER+ to Portal, który realizuje idee i pokazuje nowe horyzonty w życiu zawodowym i prywatnym.
  4. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe.
  5. Prezes URE był także pytany, co zmieni się dla odbiorców gazu w gospodarstwach domowych.

Do 2010 roku pracował w Polsce, gdzie finalnie objął stanowisko dyrektora ds. Najważniejszą zmian proponowaną w nowelizacji jest dopuszczenie handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca zamiast ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i… Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest wypełnienie krótkiej ankiety rekrutacyjnej dostępnej pod przyciskiem „Rejestracja/Login”, a następnie „Zarejestruj się”. Wystarczy dołączyć do naszego projektu i regularnie skanować zakupy. Skanuj bieżące zakupy robione przez Twoje gospodarstwo domowe i bierz udział w dodatkowych ankietach, aby wyrazić swoją opinię. Za rejestrowanie codziennych zakupów zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody.

Szymon Mordasiewicz będzie zarządzał Panelem Gospodarstw Domowych GfK

YouGov, lider na rynku badań opinii, motywacji zakupowych i zwyczajów medialnych konsumentów, przejął Panel Gospodarstw Domowych firmy GfK SE (Consumer Panel Services GfK), wiodącego dostawcy danych i analiz zakupowych gospodarstw domowych w Europie. Przejęcie, Firmy kupna mogą stawić czoła większej kontroli swoich praktyk handlowych zgodnie z nowymi wytycznymi nadzorcze będące częścią długoterminowej strategii rozwoju YouGov, zwiększa obecność firmy w sektorze FMCG i wyznacza nowe standardy w badaniach zachowań i postaw konsumentów. Przejęcie, będące częścią długoterminowej strategii rozwoju YouGov, zwiększa obecność YouGov.

Dopuszczone są nieznaczne poziomy odchyleń od tych wymagań, których wartości zawiera paragraf 2 rozporządzenia. Węgiel kostka to bryły węglowe o wymiarze 63 – 200 mm, węgiel orzech – 25 – 80 mm, węgiel groszek – 5 – 40 mm, węgiel miał – 3 – 31,5 mm. Mimo wcześniejszego planowania zakupów świątecznych niemal w każdej kategorii produktowej co piąty nabywca decyduje się na inny, niż wcześniej planowany, zakup pod wpływem promocji. Najbardziej popularne źródła informacji o promocjach w okresie świątecznym to gazetki promocyjne. “W tej chwili nie pokuszę się o podanie, czy to będzie 10 zł, czy 30 zł mniej niż 600 zł/MWh. Będzie to głównie efektem spadku cen hurtowych energii elektrycznej w kontraktach na 2025 rok” – wskazał Gawin.

Jak wygląda przyszłość Pepco? Jak będą rosły przychody jednego z największych dyskonterów przemysłowych w Europie?

Jednak rozwiewając Twoje wątpliwości, nie mamy takich planów na najbliższe kilka lat, więc można przyjąć, że projekt będzie trwał wiecznie… . Jeżeli aktywacja przebiegła pomyślnie, zostaniesz przeniesiony(a) do kolejnych części formularza, w których poprosimy o podanie aktualnego adresu zamieszkania, informacji o członkach gospodarstwa domowego i wypełnienie krótkiej ankiety. Zebrane w tej części dane służą wyłącznie do prowadzenia analiz statystycznych, które są w pełni zanonimizowane. Twoje gospodarstwo domowe używając aplikacji skanuje codzienne zakupy.

Biorąc pod uwagę częstotliwość zakupów, można zauważyć, że z roku na rok polskie gospodarstwa domowe rzadziej odwiedzają sklepy przed Świętami, jednak wydają więcej podczas pojedynczych zakupów. Przypomniał, że “sytuacja zmieni się od 1 stycznia 2025 r., kiedy zaczną obowiązywać taryfy zmienione od 1 lipca 2024”. Zdarza się, że nasi dostawcy przedstawią nam jakiś bardzo atrakcyjny produkt w trakcie trwania danej edycji katalogu albo kiedy prace nad nią zostały już zakończone. Wtedy taki upominek zamieszczamy w osobnej ofercie prezentowanej najczęściej wyłącznie stronie internetowej. Od stycznia bieżącego roku próba w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia została powiększona do 8000 gospodarstw. MANAGER+ to internetowy magazyn adresowany do menedżerów, kadry zarządzającej, właścicieli i prezesów firm, w którym ekspercką wiedzą dzielą się praktycy.

Za aktywny udział w naszym projekcie każdy panelista otrzymuje punkty. Jeżeli skanujesz zakupy w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) i przesyłasz do nas informacje zakupowe, otrzymujesz stałą liczbę punktów. Doceniamy systematyczność i zaangażowanie, więc już od 5 tygodnia regularnej współpracy przyznajemy punkty premiowe, których liczba rośnie wraz z Twoim stażem w badaniu. Instytut GfK Polonia jest jedną z największych firm badawczych, działającą na polskim rynku od 1990 roku.

Jeżeli to nie nastąpi natychmiast, to nic straconego – rekrutujemy do badania bez przerwy i jest duża szansa, że w ciągu kilku tygodni przekażemy informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy i cierpliwie poczekać na kontakt z naszej strony. Stopniowym obniżaniu zawartości w w/w okresach podlega wilgotność, maksymalna zawartość popiołu, siarki, wartość opałowa i in.

Opisana została także struktura gospodarstw według miejsca zamieszkania, z której wynika, że w stosunku do roku 2002, liczba gospodarstw domowych w miastach wzrosła o 2,1 proc., natomiast liczba gospodarstw znajdujących się na wsi o 1,1 proc. Inwestycja YouGov w zaplanowany i przemyślany program integracji zapewni płynne przejście klientów i współpracowników CPS GfK,  umożliwiając obu firmom wykorzystanie swoich mocnych stron od samego początku. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w styczniu br. Tym samym jest to już czwarty kolejny miesiąc, w którym utrzymuje się tendencja spadkowa. Na początku bieżącego roku znaczącemu pogorszeniu uległa m.in. Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (spadek o 6 p.p.) oraz prognoza sytuacji gospodarczej kraju (-8,2 p.p.).

Powiększona próba umożliwi większą szczegółowość raportowania, a także zaproponowanie nowych, zaawansowanych i unikalnych na polskim rynku analiz dotyczących produktów, sieci detalicznych oraz typów nabywców. Dane o zakupach gospodarstw domowych są już zbierane z powiększonej próby. Trwają także prace związane z dostosowaniem struktury gospodarstw domowych w próbie panelowej do struktury zgodnej z wynikami najnowszego spisu powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, które zostały już częściowo ogłoszone. Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r. Zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe.

W obliczu wysokiej inflacji, wzrostu cen w sklepach i rosnących kosztów energii Polacy coraz mocniej obawiają się o kondycję domowych finansów. Badani spodziewają się także pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. We wszystkich prowadzonych przez nas projektach wykorzystujemy „jakieś” dane, dlatego chronimy je i skutecznie zapobiegamy ich wyciekowi. Respektujemy polskie przepisy wdrażające Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i pozostajemy w ścisłej współpracy z UODO. Szczegóły procedur udostępniliśmy na stronie i w menu aplikacji (zakładka „Polityka prywatności”.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji. Uczestnicząc w projekcie MyScan, czyli przesyłając nam za pomocą aplikacji informacje o zakupach swojego gospodarstwa domowego, zbierasz punkty. Po każdym tygodniu (liczonym od poniedziałku do niedzieli), w którym jesteś aktywny, dodajemy do Twojego konta stałą liczbę punktów podstawowych. Nowoczesne badanie preferencji konsumenckich prowadzonych na terenie całej Polski przez jedną z największych firm badawczych na świecie.

Szymon Mordasiewicz zajmie miejsce Magdaleny Zimnej, która w międzynarodowych strukturach GfK awansowała na stanowisko Global Business Development Directora. Paneliści – uczestnicy Polityka prywatności badania Panel Gospodarstw Domowych – to reprezentatywna próba mieszkańców Polski. Wystarczy tylko zarejestrować się i cierpliwie poczekać na kontakt z naszej strony.

Ofertę aktualizujemy i zmieniamy co roku w oparciu o sugestie współpracujących z nami gospodarstw. Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. Dysproporcje zauważalne są również na różnych poziomach wykształcenia.

Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. Szymon Mordasiewicz obejmuje stanowisko Commercial Directora Panelu Gospodarstw Domowych w Polsce. W swojej roli będzie odpowiedzialny za realizację długoterminowej strategii wzrostu oraz zapewnianie klientom satysfakcji z dostarczanych rozwiązań i współpracy.

“Według obecnie dostępnych danych, po odmrożeniu cen gazu dla gospodarstw domowych, czyli od lipca 2024, możemy się spodziewać niewielkiego wzrostu ceny w stosunku do tej z zamrożenia, ale jednocześnie spadku wobec obecnej ceny taryfowej” – powiedział Gawin. Prezes URE był także pytany, co zmieni się dla odbiorców gazu w gospodarstwach domowych. Poinformował, że “projekt ustawy nie zakłada dalszego mrożenia cen gazu dla gospodarstw domowych”. Informacje o kupionych produktach, pozyskiwane dzięki nim pozwalają nam określać wzór nawyków zakupowych polskich obywateli. Uzyskując dostęp do danych dodatkowych (np. liczba i wiek członków rodziny, miejsce zamieszkania, itp.) wykonujemy analizy pomagające producentom i sklepom dostarczyć, a konsumentom zdobyć produkty dostosowane do ich potrzeb.

Najwyższy wynik dotyczy z kolei najmłodszej grupy (15-22 lata) i wynosi on -0,5. W przypadku podziału na płeć, wyraźnie gorsze nastroje konsumenckie można zaobserwować wśród kobiet (-15), co jest wynikiem o ponad 3 p.p. Specyfiką badań panelowych jest brak wyznaczonych ram czasowych, nie ma określonej daty zakończenia. Jeżeli sytuacja zmusi nas do zaprzestania prowadzenia tego projektu, możesz być pewien, że zostaniesz o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

¾ Polskich gospodarstw domowych planuje oszczędności w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto, co czwarte gospodarstwo domowe dysponuje również dodatkowymi środkami np. W postaci bonów czy kart podarunkowych, które przeznaczane są głównie na zakup artykułów spożywczych oraz prezentów. – Z raportu GfK poświęconego identyfikacji zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia wynika, iż 27 proc. Polaków planuje zakupy świąteczne z kategorii FMCG przynajmniej miesiąc przed Świętami lub nawet wcześniej. Inwestycja związana z powiększeniem próby w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia ma na celu zapewnienie jeszcze wyższej jakości raportowanych danych.

Subscribe to our blog

RECENT ARTICLES

Share